Valkommen till Skrivihop! Nytt 2003-09-05 08:44 - Skrivihop.nu finns inte mer.
26328 medlemmar. Vi kämpade mot särskrivningar. Bara.
Skrivihopmeny
· Nyheter
· Vad vi ville
· Särskrivning?

· Exempel
· Helvetet
· Ursprung
· Knepiga fall
· Gestalttext?
· Bildexempel

· Krönikor
· Gästbok

· Svarta listan
· Vita listan
· Vanliga frågor
· Litteratur

· Länkar

Propaganda
· Klisterlappar
· Tröjor

· Datorjox
· Pressklipp
· Citat
· Statistik

Medlemmar
· Medlemslista
· Sök medlem

Kontakt / Press
· Kontakta oss
· Staben
· Utgivare

Datorkraft
Detta projekt tillbringades dig av helgo.net.

1804245 besök.Litteratur / Forskning
Vi är inte först. Bara störst.
El manifesto Facklitteratur

Eklund, Britta (1986), Om särskrivning av sammansatta ord. Språkvård 2, 1986
Fransson, Dag (1993), En brun hårig flicka. Språkvård 3, 1993
Hallencreutz, Katharina (2001),Skyll på längden, inte på engelskan. Språkvård 4, 2001
Larsson, Kent (1984), Skrivförmåga. Studier i svenskt elevspråk. Malmö
Mobärg, Mats (1997), Om särskrivning, engelska och gestalttext. Språkvård 1, 1997
Mobärg, Mats (1998), Om gestalttext. Språkvård 1, 1997
Pettersson, Ingrid (1972), Särskrivning. Analys av ett språkfel. Institutionen för nordiska språk. Lunds universtet.

Dessutom:
En b-uppsats från Örebro universitet. "Särskrivning. Orsaker och konsekvenser." Jessica Jeppson (2002). PDF.

Övrigt läsvärt

Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden. Liber, 2000.
TNC:s skrivregler. Tekniska nomenklaturcentralens publikationer nr 100, 2001.
Världens dåligaste språk: tankar om språket och människan idag. Fredrik Lindström. Bonnier. Stockholm, 2000.

Fler? Kolla in hos Språknämnden. Se också länkarna.

Läs manifest | kontakta oss Jag har sex drömmar varje natt. Brasklapp och ansvarig utgivare.